Jak bardzo dzisiejszy

świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia

 

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
- JEZUS -

(Mk 1, 15)


Na pytanie - Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 

Nie ma innego przykazania większego od tych».

- JEZUS -

(Mk 12, 29-31)


«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem»

- JEZUS -

(J 15, 12) „„Pytały go tłumy: "Cóż więc mamy czynić? 

On im odpowiadał:

"Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni"

- JEZUS -

(Łk 3, 10)„„Pomoc bliźniemu wynika z więzi ludzi z Bogiem. To co mamy, mamy od niego. Kocha on wszystkich ludzi. Dlatego Jezus powiedział:

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”

- JEZUS -

(Mt 10, 8)„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”
- JEZUS -
(Mt 5,7)„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak Miłosierdzie Boże — owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”.

- Papież Jan Paweł II –

(Kraków Łagiewniki, 7 czerwca 1997r.)


„Gdy się modliłam za Polskę - usłyszałam te słowa:
Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje”.

- Słowa PANA JEZUSA do św. Siostry Faustyny -
<<"DZIENNICZEK", 1732>>„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. 

Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść "iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście" (por. Dzienniczek, 1732). 

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Boże Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Swoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka,
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

- Papież Jan Paweł II - 

(Fragment Homilii wygłoszonej 17 sierpnia 2002 r. podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach).

FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

Jest "Owocem” „Światowych Dni Młodzieży Rio de Janeiro 2013 r.”, które odbyły się w „Roku Wiary” oraz „Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 r.”, które odbyły się w „Roku MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”. "Owoc" ten zrodził się głęboko w sercu człowieka (Wolontariusza Światowych Dni Młodzieży) na "POLU MIŁOSIERDZIA" ("CAMPUS MISERICORDIAE") podczas Wydarzeń "Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 r." . Zrodził się również w sercu Polski - w środowisku PARAFII i SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w Warszawie i rozpoczął swoją Misję 13 maja 2017 r.

w 100. ROCZNICĘ OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE;

w 100. ROCZNICĘ „MI” (ZAŁOŻENIA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ);

w ROKU JUBILEUSZOWYM 300-LECIA KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA JASNEJ GÓRZE;

w ROKU JUBILEUSZOWYM 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W GIETRZWAŁDZIE I 50. ROCZNICY KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ KORONAMI PAPIESKIMI;

w ROKU I ŚWIATOWEGO DNIA UBOGIEGO (19 LISTOPADA 2017 r.).

Jest wyrazem wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Dzieło Światowych Dni Młodzieży oraz za cały Pontyfikat Papieża Polaka, który zmienił świat, zmienił Polskę, zmienił Kościół. Za naukę i słowa, szczególnie za te, kierowane do młodych podczas Wydarzeń "ŚDM" oraz podczas innych spotkań, a które pozostały do dziś w naszych umysłach i sercach: "Nie lękajcie się...!". Za to, że zawsze szukał nas, młodych i w nas pokładał swoją nadzieję: ”Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!" ; „Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje Was!” oraz za to, że zawsze prowadził nas do Jezusa Chrystusa przez Maryję. Jan Paweł II pozostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo, które mamy obowiązek wciąż na nowo podejmować oraz przekazywać kolejnym, młodym pokoleniom!


Jest podziękowaniem dla Ojca Świętego Franciszka za Jego pontyfikat, za „dar spulchniania gleby naszych serc” poprzez Jego naukę i słowa wypowiedziane na Wydarzeniach "Światowych Dni Młodzieży" w Rio de Janeiro, które ponownie zachęciły młodych do odważnego pójścia za głosem wiary i niesienia jej na krańce świata, do pójścia za Jezusem, byśmy byli jego uczniami i misjonarzami oraz świadkami Ewangelii, byśmy byli prawdziwymi „atletami Chrystusa”"Drodzy przyjaciele, nie zapominajcie: jesteście polem wiary! Jesteście atletami Chrystusa! Jesteście budowniczymi piękniejszego Kościoła i lepszego świata. Wznieśmy nasze oczy do Najświętszej Maryi Panny. Ona pomaga naśladować Jezusa, daje nam przykład poprzez swoje „tak” powiedziane Bogu: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!” (Łk 1, 38).

 
Za naukę i słowa, wypowiedziane na Wydarzeniach "Światowych Dni Młodzieży" w Krakowie, które zasiały w sercach młodych „ziarna miłosierdzia”, słowa, które obudziły w nas odwagę do naśladowania Jezusa, odwagę zdecydowania się na zamianę „wygodnej kanapy” na parę butów, które pomogą iść po drogach o jakich nam się nigdy nie śniło, ani nawet, o jakich nie myśleliśmy:

„Aby naśladować Jezusa, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą iść po drogach, o jakich wam się nigdy nie śniło, ani nawet, o jakich nie myśleliście, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. Pójść na ulice naśladując 'szaleństwo' naszego Boga, który uczy nas spotkania Go w głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle skończył, w więźniu, w uchodźcy i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest samotny.”


Jest Organizacją pozarządową, skupiającą wszystkich ludzi młodych, wszystkich wolontariuszy "ŚDM" i ludzi przybywających na Wydarzenia "ŚDM" oraz wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku, ale „MŁODYCH DUCHEM" z całego świata, którzy pragną iść za Jezusem, iść na cały świat i głosić EWANGELIĘ, iść i nieść DOBRO, MIŁOŚĆ, POKÓJ, MIŁOSIERDZIE i POMOC wszystkim najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom na obszarze całego świata, w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, niesprawiedliwością, konfliktami, wojną, gniewem, przemocą, prześladowaniem, terroryzmem, skutkami klęsk żywiołowych oraz z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „ZMIENIĆ ŚWIAT” na lepszy.„ŚDM” w trzech rozwinięciach: 

„ŚDM” – Świat Dobro Miłosierdzie
„ŚDM” – Światowe Dni Młodzieży
„ŚDM” – Świadomość Dobro Miłosierdzie

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”
- JEZUS -
(Mt 5,7)


„MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

Te trzy słowa - skierowane są do wszystkich ludzi na Ziemi a zarazem do każdego z osobna, jako apel, abyśmy wszyscy razem, 

z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ "ZMIENILI ŚWIAT” na lepszy.

Świat pełen dobra,

Świat pełen miłości,

Świat pełen miłosierdzia,

Świat bez głodu i ubóstwa, cierpienia niewinnych i bezbronnych, niesprawiedliwości,

Świat bez gniewu, konfliktów, przemocy, wojen, prześladowania i terroryzmu.CELEM FUNDACJI 

- jest prowadzenie działalności w zakresie: zwalczania głodu i ubóstwa, ochrony zdrowia, rozwoju edukacji i oświaty, rozwoju ewangelizacji w duchu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na obszarze całego świata, w szczególności na terenie kontynentu Afryki.

 


MISJA FUNDACJI

- oparta jest na nauczaniu, słowach i prośbach naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA, zapisanych na kartach EWANGELII,

- oparta na słowach i prośbach MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ, która w 1917 roku, w Fatimie, przekazała światu i Kościołowi swoje ORĘDZIE, poprzez trójkę dzieci:       Hiacyntę, Franciszka i Łucję. MATKA BOŻA przekazała trojgu pastuszkom trzy tajemnice, zwane tajemnicami fatimskimi.

- oparta na słowach św. Siostry Faustyny Kowalskiej, zapisanych w Jej „DZIENNICZKU”.

- oparta na nauczaniu, słowach i prośbach naszego Wielkiego Polaka, Papieża, Ojca Świętego Jana Pawła II (obecnie naszego Wielkiego Świętego).

- oparta na nauczaniu, słowach i prośbach naszych obecnych Papieży: emerytowanego Papieża, Ojca Świętego Benedykta XVI oraz Papieża, Ojca Świętego      Franciszka.

Pragniemy głosić EWANGELIĘ przez niesienie DOBRA, MIŁOŚCI, POKOJU, MIŁOSIERDZIA i POMOCY wszystkim najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom na obszarze całego świata.

       

Więcej szczegółowych informacji - w zakładce "O FUNDACJI" <<przejdź>>


prev next
 
prev next