NASZ ZESPÓŁ


Piotr Połeć

Fundator i Prezes Zarządu 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.

Papież, Ojciec Święty Jan Paweł II – to wyjątkowa osoba, która wywarła wielki wpływ na Jego życie, szczególnie w 2002 i 2005 roku. Dzisiaj, jako Święty Jan Paweł II – wywiera jeszcze większy wpływ na Jego zachowanie, myślenie, codzienność. To Jego ukochany Święty, wielki duchowy autorytet, który miłością nawrócił Jego serce. Wielkie „Dzieło” Jana Pawła II, jakim są „Światowe Dni Młodzieży” całkowicie odmieniły Jego życie.

Szczególnie Wydarzenia „ŚDM Rio de Janeiro 2013r.”, które odbyły się w „Roku Wiary” oraz Wydarzenia „ŚDM Kraków 2016r.”, które odbyły się w „Roku MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”. „Światowe Dni Młodzieży Rio de Janeiro 2013r.” - „wywróciły Jego życie do góry nogami”, przewartościowały wszystko, zmieniły je nie do poznania. Nie uczestniczył w Wydarzeniach bezpośrednio na miejscu w Rio. Łączył się z uczestnikami duchowo, oglądając Wydarzenia za pośrednictwem TV Polskiej. To, co dane było mu przeżyć podczas tych Wydarzeń …, nie jest w stanie do dziś dzień, znaleźć odpowiednich słów, aby w pełni wyrazić to, co działo się w Jego wnętrzu, w Jego duszy – jak to sam często powtarza:

„„Otrzymałem Wielką Łaskę od PANA JEZUSA. Moja dusza rozgrzana do czerwoności, żarem MIŁOŚCI i MIŁOSIERDZIA JEZUSA, napełniła się z każdą chwilą przeogromnym szczęściem i spokojem, jakiego nigdy przedtem nie doznałem w swoim życiu. Napełniła się pragnieniem przemiany na lepsze.

NA WYDARZENIACH „ŚDM RIO DE JANEIRO 2013R.” DOZNAŁEM PRZEMIANY DUCHOWEJ, PRAWDZIWEGO CUDU NAWRÓCENIA. TAM SPOTKAŁEM JEZUSA… JEZUS ZABRAŁ MOJE „STARE ŻYCIE” I PODAROWAŁ MI „NOWE ŻYCIE” ORAZ „ŚWIATŁO WIARY”.

Czułem, że narodziłem się na nowo (ponowne narodziny z DUCHA). Zacząłem uczyć się „żyć inaczej”. Tę naukę kontynuuję każdego dnia. Moje życie napełniała się coraz większym szczęściem, z każdym dniem coraz bardziej poznaję i odczuwam MIŁOŚĆ JEZUSA, jego obecność w mojej duszy. Czuję jak powoli odrywa się ode mnie „skorupa starego życia”, gubiąc jej kawałki po drodze, idąc za JEZUSEM. Czuję się jak małe pisklę, które próbuje wydostać się z jajka, rozbijając dzióbkiem skorupkę, kawałek po kawałku, aby wydostać się na zewnątrz i ujrzeć "ŚWIATŁO ŻYCIA". Każdy, kto spotyka się z JEZUSEM, nie może już być tym samym człowiekiem, ponieważ Jego obecność mobilizuje do przemiany życia, uświęca, uzdrawia.”

Podczas przygotowań do kolejnych Wydarzeń „ŚDM” w Krakowie, zorganizował w Warszawie kilka projektów związanych z „Rokiem MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”, które zrealizował z pomocą Wolontariuszy „ŚDM”. Projekt „Opatrunek Na Ratunek” – pomoc mieszkańcom Afryki, chorym na Ebolę. Projekt „OFIARUJ SWOJE SERCE JEZUSOWI” – mający na celu ofiarowanie własnego serca JEZUSOWI podczas nocnego czuwania z Papieżem Franciszkiem na CAMPUS MISERICORDIAE. W projekt ten włączyło się mnóstwo osób z wielu Parafii, jak również Wolontariusze „ŚDM”. Zaproszenie do uczestniczenia w projekcie otrzymali również więźniowie w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów (zwany też więzieniem na Rakowieckiej lub więzieniem mokotowskim), które otrzymali w Kaplicy więziennej podczas Mszy Świętej. Projekt związany z „„Czuwaniem Wolontariuszy „ŚDM” przy Krzyżu papieskim”” w „XI Rocznicę Śmierci Jana Pawła II” – program poszczególnych czytań - słów Jana Pawła II o Miłosierdziu przeplatane pieśniami parafialnego zespołu muzycznego. Program we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Koordynował również prace w przygotowaniu i produkcji strojów dla młodych przybywających z różnych stron świata na Wydarzenia ŚDM oraz dla Wolontariuszy w Archidiecezji Warszawskiej.

Wydarzenia "ŚDM Kraków 2016r.” to również niezapomniany i niezwykły czas w Jego życiu.

„Będąc na „CAMPUS MISERICORDIAE”, razem z moimi braćmi i siostrami z całego świata, tworząc jedną Wspólnotę Dzieci Bożych, modląc się wspólnie i czuwając przy Krzyżu JEZUSA CHRYSTUSA, człowiek odnajduje pełnię szczęścia.”

Po Wydarzeniach „ŚDM Kraków 2016r.” porzucił świat biznesu, aby zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Zawsze był wrażliwy na cierpienie drugiego człowieka. Tak też powstała Fundacja.

FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” - jest "Owocem” „Światowych Dni Młodzieży Rio de Janeiro 2013 r.” oraz „Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 r.”, który zrodził się głęboko w Jego sercu na "POLU MIŁOSIERDZIA" - ("CAMPUS MISERICORDIAE") podczas Wydarzeń "ŚDM Kraków 2016r.". Dzisiaj, Jego największym pragnieniem, celem i misją życia jest głosić EWANGELIĘ niosąc DOBRO, MIŁOŚĆ, POKÓJ, MIŁOSIERDZIE i POMOC wszystkim najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom na całym świecie, w szczególności dzieciom cierpiącym głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, cierpieniem, niesprawiedliwością, konfliktami, wojną, gniewem, przemocą, prześladowaniem, terroryzmem, skutkami klęsk żywiołowych oraz z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „ZMIENIAĆ ŚWIAT” na lepszy.

Uwielbia wędrówki po górach latem i zimą, jazdę na nartach, podróże, projektowanie graficzne, muzykę filmową, biografie i życiorysy Świętych. Parafianin w SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w Warszawie od samego początku jego istnienia - jako mały chłopiec przychodził po lekcjach i nosił cegły, podczas trwającej budowy. Uczestnik pielgrzymek do miejsc świętych. Często odwiedza Klasztory, gdzie może, choć na chwilę odizolować się od gwaru miejskiego spędzając czas na modlitwie, wyciszeniu, rozmyślaniach, w Kościele, na łonie natury i w celi klasztornej. Podczas pobytu w tynieckim Klasztorze, uwielbia spotkania i rozmowy z Ojcem Leonem Knabitem – Mnichem benedyktyńskim, przyjacielem Papieża Jana Pawła II i autorem wielu wspaniałych książek.

W Fundacji odpowiedzialny, jest m.in. za tworzenie i wdrażanie „Programów Pomocy Misjom”; sprawy finansowe (sprawozdania finansowe i merytoryczne, Crowdfunding, Fundraising, CSR); kontakt i współpraca z Kościołem, Misjonarzami, mediami katolickimi, Szkołami, Uczelniami, Firmami, innymi organizacjami pozarządowymi, administracją rządową i samorządową; prezentacje multimedialne; organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych oraz zbiórek rzeczowych; stronę internetową; projektowanie graficzne; inne…

 

Ewelina Fronc

Wiceprezes Zarządu 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.

Mieszka w Chełmie. W latach szkolnych uczestniczyła aktywnie a „Szkolnym Kole Caritas”. Paca dosłownie „pali się” w Jej rękach. Pomimo zmęczenia i codziennych obowiązków, w niesienie pomocy najuboższym wkłada nie tylko „całe swoje serce”, ale „całą siebie”. Od początku bardzo zaangażowana w Misję Fundacji. Zawsze można na Niej polegać. Jako młoda mama, łączy pasję pomagania najuboższym z wychowaniem córki i syna. Uwielbia góry, spacery z dziećmi, dobrą książkę, pielgrzymki do miejsc świętych.

W Fundacji odpowiedzialna m.in. za promocję i organizację Wolontariatu; organizację „Programów Pomocy Misjom” w Szkołach, na Uczelniach, i w Firmach; organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych oraz zbiórek rzeczowych; odpowiedzialna za stronę Fundacji na FB; inne…

 

Tomasz Sobczyński

Wiceprezes Zarządu 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.

Pochodzi z Chełma, mieszka i pracuje w Warszawie. Oddany pomocy najuboższym, najbardziej potrzebującym.

Z natury, bardzo spokojny i skromy człowiek. Uczestnik Wydarzeń „ŚDM Kraków 2016r.” To wspaniałe Wydarzenie Duchowe było dla Niego wielkim „Darem”.

Lubi piłkę nożną, wycieczki w góry, lubi chodzić po lesie i zbierać grzyby.

W Fundacji odpowiedzialny m.in. za stronę Fundacji na FB; pomoc w przygotowaniu materiałów na warsztaty, seminaria, konferencje, prezentacje, wydarzenia kulturalne, okolicznościowe; organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych oraz zbiórek rzeczowych.

 

Robert Owczaruk

Przewodniczący Rady 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.


Parafianin w SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w Warszawie. Świetnie gra na gitarze i śpiewa w parafialnym zespole muzycznym. Wolny czas lubi spędzać w górach, wraz z rodziną i przyjaciółmi. Wspiera i pomaga najuboższym, najbardziej potrzebującym.

W Fundacji przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji, która sprawuje nadzór nad całą działalnością Fundacji. Tworzy i bierze udział w oprawie muzycznej w organizowanych przez Fundację wydarzeniach kulturalnych.

 

Grzegorz Pęgier

Wiceprzewodniczący Rady 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.

Parafianin i Lektor w SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ w Warszawie. Pomimo licznych obowiązków i pracy zawodowej, zawsze świetnie zorganizowany i chętny do pomocy bliźnim, szczególnie najuboższym.

W wolnych chwilach spędza czas z rodziną, lubi wyjazdy w góry i słuchać ulubionej muzyki.

W Fundacji uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji, i wraz z innymi członkami Rady sprawuje nadzór nad całą działalnością Fundacji. Jako Lektor, bierze udział w organizowanych przez Fundację wydarzeniach kulturalnych.

 

Marcin Hoffman

Członek Rady 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”.


Mieszka na przedmieściach Warszawy. Człowiek o nieprzeciętnym poczuciu humoru. Miłośnik motoryzacji, uprawia sport, biega, gra w piłkę nożną, chodzi na siłownię. Uczestnik pielgrzymek do miejsc świętych. Wrażliwy na krzywdę ludzką, służy pomocą najuboższym.

W Fundacji uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji, i wraz z innymi członkami Rady sprawuje nadzór nad całą działalnością Fundacji.
KONTAKT Z NAMI


FUNDACJA ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Henryka I Brodatego 53/94, 02-496 Warszawa, jest Organizacją, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668010, REGON: 366769932, NIP: 5223085869. 

fundacja@fundacjasdmjp2.pl

piotrfsdm@gmail.com 

www.fundacjasdmjp2.pl

https://web.facebook.com/fundacjasdmjp2/

Tel. 512 336 160

SPOTKANIA:

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

WARSZAWA - URSUS


BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
NR. KONTA BANKOWEGO: 75 1540 1287 2001 6886 3240 0001

W tytule przelewu prosimy napisać: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE