WSPÓLNOTA PARAFIALNA Z MISJĄ

 ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH KSIĘŻY, DZIECI, MŁODZIEŻ, OSOBY DOROSŁE I STARSZE ZE WSZYSTKICH WSPÓLNOT PARAFIALNYCH

DO WSPÓLNEJ REALIZACJI CELÓW I MISJI

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

Głośmy EWANGELIĘ przez niesienie DOBRA, MIŁOŚCI, POKOJU, MIŁOSIERDZIA i POMOCY wszystkim najuboższym,
najbardziej potrzebującym ludziom na obszarze całego świata.„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”
- JEZUS -
(Mt 5,7)

„„Pytały go tłumy: "Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał:

"Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni"

- JEZUS -

(Łk 3, 10)


„„Pomoc bliźniemu wynika z więzi ludzi z Bogiem. To co mamy, mamy od niego. Kocha on wszystkich ludzi. Dlatego Jezus powiedział:

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”

- JEZUS -

(Mt 10, 8)


"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie..." 

(J 2,5) 

- MATKA BOŻA -
DZIAŁANIA


I.

POMOC BARDZO POTRZEBUJĄCEJ RODZINIE W URSUSIE
(Projekt stałej pomocy)

Pomoc dla schorowanej, starszej Pani, która sama wychowuje niepełnosprawnego wnuczka.

Rodzice Krystiana są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Jego jedynym, prawnym opiekunem i rodziną zastępczą jest chora babcia.

Krystian ma 16 lat, jest ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej, wiele razy był głodny i pozostawiony bez opieki. Od urodzenia boryka się z niepełnosprawnością (ma uszkodzony płat czołowy mózgu).

Ma duże problemy z wymową, zgryzem, trwałym zapamiętywaniem wiadomości, poprawnym pisaniem, ma również obniżony poziom funkcji słuchowych. Rehabilitowany jest w ramach NFZ oraz w ramach prywatnej opieki zdrowotnej (w tym przypadku, część kosztów comiesięcznej rehabilitacji (tj. 2000 zł.) pokrywa pewna Fundacja, resztę kosztów w wysokości 500 zł. musi pokryć babcia, kosztem wyżywienia i zakupu leków dla siebie.

Krystian uczęszcza obecnie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii pod Warszawą i zaczyna robić postępy w nauce, jednak comiesięczne koszty leczenia i rehabilitacji przekraczają wszelkie możliwości finansowe babci.

Utrzymują się oboje tylko z renty i zasiłku babci. Wysokość renty i zasiłku nie wystarcza na podstawowe opłaty, leczenie, rehabilitację, edukację wnuka i inne bieżące potrzeby, nie wspominając już o leczeniu babci zmagającej się z nowotworem.

Spożywają bardzo skromne posiłki, czasami żyją o chlebie i wodzie.

Babcia Krystiana stanęła przed wyborem: albo płacić świadczenia, albo rehabilitować wnuczka. Wybrała rehabilitację wnuka, przez co mieszkanie, w którym mieszkają jest zadłużone na kwotę 24.000 zł. Grozi im eksmisja komornicza oraz odebranie babci wszelkich praw do sprawowania opieki nad wnukiem.

Codzienny dojazd do Szkoły Krystiana to wielki wysiłek dla chorej babci, która każdego dnia pokonuje czterokrotny dystans odległości z Ursusa do Józefowa, aby pomóc choremu wnuczkowi dotrzeć do celu i z powrotem. Wstają codziennie o 5:00 rano, a wracają do domu nawet po godzinie 20:00.

Krystian ma wielkie zdolności plastyczne – pięknie rysuje. Na rozwijanie swojego talentu i innych zainteresowań nie ma obecnie żadnych szans.

Największym marzeniem Krystiana jest nauczyć się poprawnie pisać i czytać oraz raz na jakiś czas mieć możliwość kupienia i zjedzenia burgera.

Ofiarujmy pomoc Krystianowi i Jego babci, aby mogli spokojnie, skromnie, ale godnie żyć, nie martwiąc się o "jutro".

 


RYSUNKI KRYSTIANA

 
- WIGILIA 2018 -
"WIGILIA OTWARTYCH SERC DLA JEZUSA I BLIŹNIEGO"
(Projekt 2018r. zakończony :-)

Dzięki inicjatywie pewnej Instytucji a także indywidualnym Darczyńcom, mogliśmy przekazać kilkanaście kilogramów art. żywnościowych, aby Krystian i Jego babcia mogli godnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia.

Z SERCA DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM!


II.

"MILCZĄCY ANIOŁEK"
POMOC DLA OLEŃKI
(Projekt stałej pomocy)


„Milczący Aniołek”

Alexandra Kaczmarczyk urodziła się w 2007 roku, jako zdrowe dziecko. Rozwijała się prawidłowo do 16 miesiąca życia.

Po kilku miesiącach zachowanie Oleńki diametralnie się zmieniło. Diagnoza lekarzy potwierdziła autyzm wczesnodziecięcy.

W czerwcu 2016 roku Oleńka została skierowana na badania genetyczne w kierunku Zespołu Retta, ponieważ zaczęły się problemy z chodzeniem.

Pojawiła się również skolioza. Niestety obawy się potwierdziły. U Oleńki stwierdzono Zespół Retta.

Alexandra Kaczmarczyk choruje na zespół Retta. Jest to postępująca choroba neurodegeneracyjna o podłożu genetycznym.

Tylko intensywna terapia pozwoli utrzymać Oleńkę jak najdłużej w obecnym stanie zdrowia.