SZKOŁA Z MISJĄ
(Szkoły Podstawowe, Ponadpodstawowe, Wyższe)


ZAPRASZAMY SERDECZNIE DZIECI I RODZICÓW, MŁODZIEŻ, STUDENTÓW, GRONO PEDAGOGICZNE DO WSPÓLNEJ REALIZACJI CELÓW I MISJI 

FUNDACJI ŚWIAT DOBRO MIŁOSIERDZIE – „MOŻESZ ZMIENIĆ ŚWIAT”

Pragniemy głosić EWANGELIĘ przez niesienie DOBRA, MIŁOŚCI, POKOJU, MIŁOSIERDZIA i POMOCY wszystkim najuboższym, najbardziej potrzebującym ludziom na obszarze całego świata.

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.”

„Nie lękajcie się iść pod prąd!”

„Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje Was!”

”Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!"

„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!" 

"Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością."  

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością." 
"Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki."
 

- Papież Jan Paweł II -


PRZEKAZUJEMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY:

Nauczanie, słowa i prośby naszego PANA JEZUSA CHRYSTUSA, zapisane na kartach EWANGELII,

Słowa i prośby MATKI BOŻEJ, które przekazała światu podczas Swoich Objawień,

Słowa św. Siostry Faustyny Kowalskiej, zapisanych w Jej „DZIENNICZKU”,

Nauczanie, słowa i prośby naszego Wielkiego Polaka, Papieża, Ojca Świętego Jana Pawła II (obecnie naszego Wielkiego Świętego) oraz obecnych Papieży: Papieża Franciszka i emerytowanego Papieża Benedykta XVI, w szczególności słowa kierowane do młodych podczas Wydarzeń „Światowych Dni Młodzieży”, aby młode pokolenia przekazywały je kolejnym, przyszłym pokoleniom oraz z WOLĄ i MOCĄ BOŻĄ „ZMIENIAŁY ŚWIAT” na lepszy."SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II"

NIE TYLKO PAMIĘTAJMY I WSPOMINAJMY, ALE NA NOWO PODEJMUJMY i PRZEKAZUJMY DZIEDZICTWO i PRZESŁANIE PONTYFIKATU JANA PAWŁA II PRZYSZŁYM, MŁODYM POKOLENIOM!

Pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat, zmienił Polskę, zmienił Kościół. Jan Paweł II pozostawił nam ogromne duchowe dziedzictwo, które mamy obowiązek wciąż na nowo podejmować oraz przekazywać kolejnym, młodym pokoleniom!PRZEDSTAWIAMY NASZE PROGRAMY POMOCY MISJOM 

PODARUJ KROPLĘ NADZIEI 

WIGILIA OTWARTYCH SERC DLA JEZUSA I BLIŹNIEGO 

MŁODA PARA MISJOM – PODZIELCIE SIĘ MIŁOŚCIĄ

PRZEDSTAWIAMY ZDJĘCIA I FILMY,

które otrzymujemy od Misjonarzy z całego świata, aby uświadomić obecnemu i przyszłemu pokoleniu młodych ludzi zjawisko oraz skalę głodu i ubóstwa na świecie oraz w jaki sposób każdy z nas może przyczynić się, aby to zjawisko całkowicie wyeliminować i zapewnić każdemu człowiekowi godne życie. Prezentacje multimedialne ukazują głód i ubóstwo, brak możliwości ewangelizacji i edukacji, codzienność bez możliwości godnego życia, brak chleba i czystej wody do picia w różnych krajach na całym świecie, brak możliwości odmiany życia naszych braci i sióstr na lepsze, szczególnie dzieci oraz życie codzienne ludzi w krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, prześladowaniem, cierpieniem niewinnych i bezbronnych oraz niesprawiedliwością.WSPÓLNIE OGLĄDAMY FILMY RELIGIJNE,

które wywierają pozytywny wpływ na dzieci i młodzież. Razem z bohaterami filmów uczymy się wspólnie wybierać dobre drogi w naszym życiu, szczególnie w dzisiejszych, trudnych czasach.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO NASZEJ WSPÓLNOTY

http://www.clickweb1893968.home.pl/wspólnota

 
KOLEJNE TEMATY:

„OFIARUJ SWOJE SERCE JEZUSOWI”
 

CZYTAJMY CODZIENNIE PISMO ŚWIĘTE

 

GODZINA TRZECIA PO POŁUDNIU

GODZINA MIŁOSIERDZIA

 

ODMAWIAJMY CODZIENNIE RÓŻANIEC

RÓŻANIEC „DRABINĄ” DO NIEBA 


IDŹMY NA CAŁY ŚWIAT I GŁOŚMY EWANGELIĘ 

NIEŚMY DOBRO, MIŁOŚĆ, POKÓJ, MIŁOSIERDZIE i POMOC

WSPÓLNIE BUDUJMY CYWILIZACJĘ ŻYCIA, MIŁOŚCI I POKOJU

BUDUJMY „LUDZKIE MOSTY” – „MOSTY BRATERSTWA”

„BÓG MA DLA CIEBIE PLAN - NIESAMOWITY PLAN” 

OCHRONA ŚRODOWISKA - TROSKA O NASZĄ PLANETĘ ZIEMIĘ.
WOLONTARIAT

Angażując się w działalność wolontariatu i akcje charytatywne młodzież czuje się potrzebna, uczy się patrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Uczy się otwartości na drugiego człowieka i problemy dzisiejszego świata. Uczy się poznawać świat i w tym świecie się odnaleźć, być aktywnym członkiem społeczeństwa i działania na rzecz innych. Uczy się skutecznej komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi, współpracy, planowania, zarządzania czasem, inicjatywy, przedsiębiorczości i empatii, której tak bardzo brakuje w dzisiejszym świecie młodych.

To bardzo ważne, aby w dzisiejszych trudnych i niespokojnych czasach, w świecie konsumpcyjnym, zaszczepić w umysłach i sercach młodych pokoleń cenne wartości, wrażliwość i chęć niesienia bezinteresownej pomocy oraz dzielenia się dobrami z bliźnimi w szczególności z najuboższymi, najbardziej potrzebującymi, cierpiącymi głód i ubóstwo, dotkniętych chorobą, niesprawiedliwością, wojną, prześladowaniem, terroryzmem i skutkami klęsk żywiołowych. 

Wolontariat to świetna szkoła odpowiedzialności za drugiego człowieka, jest skuteczną formą edukacji społecznej i obywatelskiej. Młodzi uczą się wspólnego rozwiązywania problemów w różnych środowiskach, zaangażowania, solidarności międzyludzkiej, wspólnego dbania o środowisko naturalne.

Wolontariat doskonale łączy zdobywaną w szkole wiedzę z realnym życiem w przestrzeni publicznej poza budynkiem szkoły.
To świetna nauka nie tylko dla uczniów – młodego pokolenia, ale również dla grona pedagogicznego.
 

Wolontariat to również idealne miejsce na rozwijanie zainteresowań i pasji, zdobywania pierwszych doświadczeń w przygotowaniu do przyszłego, wymarzonego zawodu, jest doskonałym miejscem rozwoju, samorealizacji i spełnienia.  

Prowadzimy program edukacji globalnej, poprzez który pokazujemy młodzieży, jak mądrze nieść wsparcie najbardziej potrzebującym.

 

JEZUS WZYWA CIĘ, BYŚ ZOSTAWIŁ SWÓJ ŚLAD W ŻYCIU,

ŚLAD, KTÓRY NAZNACZYŁBY TWOJĄ HISTORIĘ I HISTORIĘ WIELU INNYCH.

ŻEBY ZMIENIĆ ŚWIAT, TRZEBA WSTAĆ Z KANAPY.

WSTAŃCIE Z KANAPY I IDŹCIE ZMIENIAĆ ŚWIAT!

- PAPIEŻ FRANCISZEK –„IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ! NOWE TYSIĄCLECIE OTWIERA SIĘ NICZYM ROZLEGŁY OCEAN,

NA KTÓRY MAMY WYPŁYNĄĆ (...)”

"NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ! WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!."

- PAPIEŻ JAN PAWEŁ II –